ⓘ Biznes prosesi

Xoş niyyət

Xoş niyyət - nəticəsindən asılı olmayaraq, ictimai münasibətlərdə qarşılıqlı əlaqənin ədalətli, açıq və dürüst olması üçün səmimi bir niyyət kimi ifadə olunur. Baxmayaraq ki, bir çox latın ifadələri əsrlər boyu öz aktuallığını itirmişdir, lakin "bona fide" ifadəsi qəbul edildiyi məzmunda geniş istifadə edilərək müasir ingilis dilində "xoş niyyət" adlandırılmış və ümümi qəbul edilmiş məzmununu saxlamışdır. Xoş niyyət anlayışı hüquq və biznes sahələrində mühüm anlayışdır. Ona əks olan anlayışlar isə pis niyyət, "mala fides" və xainlikdir. Müasir ingilis dilində bəzən "bona fide" ifadəsinin i ...

                                     

ⓘ Biznes prosesi

Biznes prosesi daxili və xarici müştərilər üçün xüsusi məhsul yaratmaq məqsədi güdən əlaqəli işlər və ya tapşırıqlar qrupudur. İşlərin qrafiki təsviri üçün biznes proseslərin blok-sxemləri istifadə olunur.

                                     

1. Ümumi baxış

Biznes proseslərinin üç tipi var Avqust-Uilhel Şeer və Mark von Rosinqə istinadən

 • İdarəetmə prosesləri: sistemin fəaliyyətini idarə edən proseslər. Səciyyəvi idarəetmə proseslərinə "korporativ idarəetmə" və "strateji idarəetmə" aiddir.
 • Əməliyyat prosesləri: biznesin özəyini təşkil edən və əsas dəyər axınını yaradan proseslər. Məsələn, müştəridən sifarişlər almaq və bank filialında hesab açmaq.
 • Dəstəkləyən prosesləri: əsas prosesləri dəstəkləyir. Misal olaraq Sağlamlıq və Təhlükəsizlik, maliyyə, komplektləşdirmə, çağrı mərkəzi, texniki dəstəyi göstərmək olar.

Biznes prosesi misiya məqsədi ilə başlayır və biznes məqsədinin əldə olunması ilə başa çatır. Proses yönümlü təşkilatlar struktur bölmələri arasında baryerləri aradan qaldırır və funksional siloslardan yayınmağa çalışırlar.

Kompleks biznes prosesi bir neçə alt proseslərə ayrıla bilər. Bu alt proseslərin özlərinin atributları var, həmçinin super proses məqsədini əldə etməyə səbəb yaradırlar. Biznes proseslərinin təhlili adətən proseslərin və alt proseslərin fəaliyyət/tapşırıq səviyyəsinə qədər aşağı düşməsini ehtiva edir.

                                     

2. Əlaqəli konsepsiyalar

Biznes prosesinin yenidən layihələndirilməsi

Biznes prosesinin yenidən mühəndisliyi ilk olaraq Hammer və Davenport tərəfindən konsepsiyalaşdırılıb. 1990-cı illərin əvvəlində ilk dəfə ABŞ-da meydana çıxmış bu istiqamətin məqsədi təşkilati effektivliyi və məhsuldarlığı artırmaqdır.

                                     
 • Mərkəzi Avropa Universitetinin Biznes Məktəbi və ya qısaca MAU BM ing. Central European University Business School və ya qısaca CEU BS - menecerləri inkişaf
 • menecmentinin bir çox tərifi mövcuddur: 1 İnnovasiya menecmenti - məhsul, biznes prosesi marketinq, texnologiya, material və komponentlər nəzəriyyəsinə dair
 • təlim özündə praktik bacarıqlarla nəzəri bilikləri birləşdirir. Tədris prosesi mühazirələr, layihə və laboratoriya işləri, seminarlar, həmçinin tədqiqatlar
 • elmi - tədqiqat prosesi əsasən fakültə nəzdnindəki İdarəetmə İqtisadiyyatı İnstitutu tərəfindən həyata keçirilir. Elmi fəaliyyətlə yanaşı, Biznes və İdarəetmə
 • etmə sahəsində, strateji idarəetmə, innovasiya layihələrini idarə etmə, biznes planlaşdırma üzrə bacarıqlar əldə edirlər. Tələbələr innovasiya fəaliyyətinin
 • dedektiv və alim peşəsini əlavə edir. The Sims 2: Biznes oyun paketində də olduğu kimi xüsusi biznes yaratma funksiyası əlavə edilmişdir. Aktiv peşələrin
 • Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə, bu açıq və demokratik seçki prosesi idi.ATƏT - nin məlumatına görə, 26 aprel seçkisinə hazırlıqlar səmərəli
 • potensialını ortaya qoymaq üçün fürsət axtaran ölkədir. Bu sürətli inkişaf prosesi Cakartanın ümumi görünüşündə və sosial vəziyyətində hərtərəfli əksini tapıb
 • tərəfindən qorunur və həmişə istifadəçiyə funksional tələblə bağlıdır. Loq prosesi proqramların və saytların daha yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün texniki
 • geodeziya və tikinti, şəhərsalma və memarlıq, iqtisadi mühəndislik və biznes Maşınqayırma üzrə mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə fakültəsində texniki