ⓘ Şəxsiyyət

Sobieski

John III Sobieski, Polşa Krallığı Taxt-tacı) 1674-cü ildən ölümünə qədər Polşa Kralı və Reç Pospolitanın Böyük Knyazı olmuşdur. Polyak zadəgan ailəsində anadan olan Sobieski, Yagelloniya Universitetində təhsil almış və gəncliyində Avropanı gəzmişdir. Bir əsgər və daha sonra komandir olaraq, Xmelnitski Üsyanında, Rus-Polşa Müharibəsində və İsveç işğalı dövründə döyüşlərdə iştirak etmişdir. Sobieski, Osmanlı İmperiyasına qarşı müharibə əsnasında hərbi qüdrətini nümayiş etdirmiş və Polşa və Litvada hörmətli, lider bir şəxsiyyət kimi özünü göstərmişdir. 1674-cü ildə Kral Michaelın gözlənilməz ...

Jelka Sviyanoviç

Jelka Sviyanoviç, Teslić, Bosniya və Herseqovina Sosialist Respublikası, Yuqoslaviya SFR) - Bosniya və Herseqovinanın serb əsilli siyasətçisi. 9 noyabr 2018-ci ildən bu yana Serb Respublikasının prezidentidir. 2013-2018-ci illərdə Serb Republikasının Baş Naziri olmuşdur.

Qazaxıstanın viza siyasəti

Qazaxıstana gələn ziyarətçilər viza tətbiq olunmayan ölkələrdən gəlmədikləri təqdirdə Qazaxıstanın diplomatik nümayəndəliklərindən birindən viza almalıdırlar.

                                     

ⓘ Şəxsiyyət

Şəxsiyyət - ümumdanışıq, hüquqi və elmi termin. Aşağıdakıları göstərir:

 • cəmiyyət münasibətləri, şüurlu fəaliyyət obyekti olan insan fərdi ;
 • fərdi cəmiyyətin və sosial qrupun üzvü kimi xarakterizə etməyə imkan verən sosial cəhətlər. Bir sıra hallarda bu anlayışlar sinonim kimi işlənir.
 • Azadlıq
 • İradə
 • Hisslər
 • Şüur

Şəxsiyyət insanın psixoloji siması olub, şüura, mənliyə malik olan, öz hərəkətlərinə cavabdeh, ictimai münasibətlərin fəal iştirakçısı olan adamdır. Şəxsiyyət müəyyən ictimai-tarixidövrdə yaşayıb fəaliyyət göstərən, gerçəkliyi dərk esib müəyyən istiqamətdə dəyişdirən, ünsiyyətə girməyi bacaran konkret canlı insandır.

                                     
 • Şəxsiyyət pozuntuları - uzunmüdətli, güclü və müqavimətli düşüncə və davranış qəliblərilə xarakterizə olunmuş pozuntular sinfidir. Şəxsiyyət pozuntularının
 • Yaradıcı şəxsiyyət problemi ədəbiyyat elmi tarixində ən qədim zamanlardan müzakirə olunmuşdur. Yazının mistikləşdirilməsi və yazılı mətnə belə əlamətlərin
 • Şizoid şəxsiyyət pozuntusu - belə şəxslərin cəmiyyətdə özünü aparması, geyimləri, mimikası, jestləri və.s özünəməxsus olur. Çox danışmağı sevmirlər, mimika
 • Paranoid şəxsiyyət pozuntusu - kənar şəxslərin nəzərində, adətən, qapalı, qeyri səmimi həmişə özündən razı şəxs kimi tanınırlar. Eqoistlik və başqalarının
 • həmin dövlətin vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsidir. Hər bir vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini möhkəm saxlamağa borcludur. Şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsindən
 • Tehran şəhərində anadan olmuşdu. Gürcü əsillidir. Müstəbid, irticaçı bir şəxsiyyət idi. O, 1907 - ci ildə Abbas ağa Təbrizi tərəfindən öldürülmüşdür. Ağa İbrahim
 • təqribən e.ə. 4 - cü ildən eramızın 30 - cu ilinə qədər yaşamış tarixi şəxsiyyət Sovet İttifaqında və Azərbaycanda nəşr olunan ensiklopediyalarda mif
 • qanunvericiliklə tənzimlənir. Şəxsiyyət haqqında sənədləşdirilmiş və ya açıq elan edilmiş xəbər şəxsiyyət barədə məlumata aiddir. Şəxsiyyət haqqında sənədləşdirilmiş
 • xaraba qala Koroğlu tərəfindən tikilmişdir. İlk dəfə Koroğlunu tarixi şəxsiyyət kimi Petruşevski təqdim etmişdir. O, yazırdı ki, tarixi Koroğlu Ermənistanda
                                     

Türkiyə gerbi

Türkiyə Respublikasının Gerbi - Türkiyənin emblemi. Türkiyənin rəsmi gerbi olmadığı üçün pasportlarda və digər dövlət səviyyəli yerlərdə qırmızı rəngli aypara və ulduz istifadə edilir.